Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/sivanmag/domains/sivanmag.com/public_html/application/controllers/Blog.php on line 87
اهميت تأسيسات در صنعت ساخت و ساز مهندس رشيد پناهي کارشناس ارشد مهندسي مکانيک رئيس اداره تأسيسات معاونت معماري و شهرسازي شهرداري شيراز

نشریه سیوان

(( ماهنامه خبری.تحلیلی.آموزشی.پژوهشی.فرهنگی.علمی.مهندسی.صنعتی ))

اهميت تأسيسات در صنعت ساخت و ساز مهندس رشيد پناهي کارشناس ارشد مهندسي مکانيک رئيس اداره تأسيسات معاونت معماري و شهرسازي شهرداري شيراز

450 0
اهميت تأسيسات در صنعت ساخت و ساز   مهندس رشيد پناهي کارشناس ارشد مهندسي مکانيک  رئيس اداره تأسيسات معاونت معماري و شهرسازي شهرداري شيراز
اهميت تأسيسات در صنعت ساخت و ساز مهندس رشيد پناهي کارشناس ارشد مهندسي مکانيک رئيس اداره تأسيسات معاونت معماري و شهرسازي شهرداري شيراز

 

اهميت تأسيسات در صنعت ساخت و ساز

مهندس رشيد پناهي

کارشناس ارشد مهندسي مکانيک

رئيس اداره تأسيسات معاونت معماري و شهرسازي شهرداري شيراز

 

تأسيسات نقش تأثير گذاري را در صنعت ساختمان سازي ايفا ميکند، اما اين در حالي است که اين مهم، در حوزه ساختوساز کشور سالهاست که مغفول مانده، از اين رو شاهد اتلاف بيش از اندازه انرژي در ساختمانها هستيم.

گفتني است در حال حاضر تأسيسات نيازمند توجه و يا بازنگري ويژهاي در حوزه ساخت و ساز ميباشد، چرا که متأسفانه در بيشتر موارد شاهد اين مسأله هستيم که بيشتر به جنبه سازه ساختمان توجه مي شود و در مقابل مسأله تأسيسات از کمترين ميزان توجهي نيز برخوردار نيست، اما اين عدم اهميت در حالي رخ ميدهد که کشور از لحاظ منابع انرژي با محدوديتهاي بي شماري مواجه است، از اين رو انتظار ميرود کليه دستاندرکاران حوزه ساختمان، در حفظ منافع ملي حساسيت بيشتري داشته باشند. آنچه مسلم است تأسيسات ساختماني مسکن که به تعريف ساده ايجاد شرايط مطلوب جهت سکني ميباشد، ميتواند در حفظ منابع انرژي و همچنين محيط زيست مؤثر واقع شود. به عبارت سادهتر تأسيسات ساختمان شامل استفاده مطلوب از آب، برق، گاز، تهويه، علائم هشداردهنده، تخليه فاضلاب، ايجاد سيستم گرمايشي و سرمايشي، ارتباط بين داخل و خارج ساختمان، تماس تلفني، حمل و نقل بين طبقات موضوعات تأسيساتي ميشود، که هر کدام از اين موارد توسط مهندسان و متخصصان ميتواند به مرحله اجرا در آيد.

همان گونه که مي دانيم تأسيسات در ساختمان نقش پويايي را ايفا ميکند، چرا که تأسيسات يک ساختمان، به مانند بسياري از موارد، قابل ديدن نيست و بروز کوچکترين مشکل در اين بخش ميتواند در داخل ساختمان حادثه جبران ناپذيري را ايجاد کند و عدم توجه به اين مقوله باعث صرف هزينههاي هنگفتي براي بهره برداران شود. بايد توجه داشت که تأسيسات ساختمان سبب جلوگيري از تخريب و بازسازي زود هنگام و صرفه جويي در سرمايه ايي خواهد شد که ميتواند در بخش توليد به کار گرفته شود. از اين رو بسياري از کارشناسان بر اين باور هستند تا هنگامي که سازه بر اثر حوادث طبيعي همانند زلزله، سيل و عواملي از اين دست خراب نشده باشد، ملاک قضاوت کيفيت يک ساختمان، تأسيسات آن است.

متأسفانه موضوع تأسيسات ساختماني آن طور که بايد جايگاه، ارزش و اهميتي که در سازهها دارد را نيافته است. مهندسان ساختمان به عنوان مهمترين عوامل توليد ساختمان و مسکن نقش بسيار مهمي در کاهش مصرف انرژي در ساختمانها دارند. جهت گيري و استقرار صحيح ساختمان، طراحي مطلوب، اجراي شايسته با مصالح مرغوب، به کارگيري تأسيسات ساختماني مناسب و بهره گيري از انرژيهاي تجديدپذير از جمله سيستمهاي خورشيدي، از مواردي است که هر يک ميتواند در کاهش ميزان مصرف انرژي در ساختمان مؤثر باشد. با توجه به اين مسئوليت مهم، ارتقاي دانش و کسب اطلاعات لازم در رابطه با فناوريهاي نوين ساختماني و تأسيساتي و راهکارهاي کاهش مصرف انرژي در ساختمانها، يک نياز بسيار ضروري براي مهندسان ساختمان است تا بتوانند وظيفه و مسئوليت خود را در اين زمينه به خوبي ايفا نمايند.

با پيشرفت فناوري در همه عرصهها، طراحي و ساخت سيستمهاي تأسيساتي، مکانيکي و الکتريکي مورد استفاده در ساختمان سازي نيز با پيشرفتهاي قابل توجهي همراه بوده است. افزايش راندمان ماشينها و سيستمهاي تأسيساتي، کاهش مصرف انرژي را در مقايسه با سيستمهاي قديميتر به همراه داشته است. کاهش ابعاد، سهولت تعمير و نگهداري از ديگر مشخصات استفاده از سيستمهاي پيشرفته امروزي است.

واضح است که با هوشمندسازي ساختمانها، امکان کنترل بر مجموعه سيستمهاي تأسيساتي و بهره برداري از آنها با توجه به تغيير شرايط جوي طي روز و سال، امکان پذير گشته است. از تمامي امکانات مزبور در حال حاضر در ساختمانهايي با اجراي سنتي و صنعتي ميتوان استفاده کرد. بديهي است در يک سيستم ساخت صنعتي، توقع و انتظار اين است که از سيستمهاي پيشرفته و نوين تأسيساتي نيز استفاده گردد در حالي که هزينه سرمايه گذاري اوليه زياد اين سيستمها ميتواند منجر به افزايش قيمت تمام شده ساختمانها شود.

در خاتمه بايد خاطر نشان کرد که صرفه جويي در مصرف انرژي قبل از هر چيز مستلزم اجراي صحيح تأسيسات در ساختمان است، لذا ميتوان گفت که از نقطه نظر بسياري از فعالان صنعت ساختمان کليه اين دلايل نشان ميدهد که تأسيسات داراي اهميت فراواني در ساختمان است و نميتوان به آن نگاه ويتريني داشت، اما متأسفانه تا به امروز در کشور معمولاً از نقش تأسيسات غافل شدهايم تا جايي که تأسيسات در بيشتر اوقات جزء کم اهميتترين مسايل پيش روي حوزه ساخت و ساز محسوب مي شود.

در پايان نگاهي اجمالي به عملکرد اداره تأسيسات در سه ماهه اخير خواهيم داشت که به شرح ذيل ميباشد:

 

- راه اندازي کارگروه انرژيهاي نو و تدوين دستورالعمل اجرايي.

- راه اندازي کارگاه صرفه جويي درآب و تدوين آيين نامه اجرايي.

- راه اندازي کارگروه آتشنشاني و تدوين دستورالعمل جامع آتش نشاني.

- راه اندازي کارگروه برق اضطراري.

- يکسان سازي قالب نقشههاي تأسيساتي.

- تغيير و اصلاح نحوه ثبت نقشهها از حالت سنتي به الکترونيکي.

- ساماندهي شرکت هاي مجري هوشمند سازي ساختمان.

- ويرايش گزارشهاي ناظرين.

- ايجاد وحدت رويه براي بازبينهاي نقشه و ناظرين عاليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهميت تأسيسات در صنعت ساخت و ساز

مهندس رشيد پناهي

کارشناس ارشد مهندسي مکانيک

رئيس اداره تأسيسات معاونت معماري و شهرسازي شهرداري شيراز

 

تأسيسات نقش تأثير گذاري را در صنعت ساختمان سازي ايفا ميکند، اما اين در حالي است که اين مهم، در حوزه ساختوساز کشور سالهاست که مغفول مانده، از اين رو شاهد اتلاف بيش از اندازه انرژي در ساختمانها هستيم.

گفتني است در حال حاضر تأسيسات نيازمند توجه و يا بازنگري ويژهاي در حوزه ساخت و ساز ميباشد، چرا که متأسفانه در بيشتر موارد شاهد اين مسأله هستيم که بيشتر به جنبه سازه ساختمان توجه مي شود و در مقابل مسأله تأسيسات از کمترين ميزان توجهي نيز برخوردار نيست، اما اين عدم اهميت در حالي رخ ميدهد که کشور از لحاظ منابع انرژي با محدوديتهاي بي شماري مواجه است، از اين رو انتظار ميرود کليه دستاندرکاران حوزه ساختمان، در حفظ منافع ملي حساسيت بيشتري داشته باشند. آنچه مسلم است تأسيسات ساختماني مسکن که به تعريف ساده ايجاد شرايط مطلوب جهت سکني ميباشد، ميتواند در حفظ منابع انرژي و همچنين محيط زيست مؤثر واقع شود. به عبارت سادهتر تأسيسات ساختمان شامل استفاده مطلوب از آب، برق، گاز، تهويه، علائم هشداردهنده، تخليه فاضلاب، ايجاد سيستم گرمايشي و سرمايشي، ارتباط بين داخل و خارج ساختمان، تماس تلفني، حمل و نقل بين طبقات موضوعات تأسيساتي ميشود، که هر کدام از اين موارد توسط مهندسان و متخصصان ميتواند به مرحله اجرا در آيد.

همان گونه که مي دانيم تأسيسات در ساختمان نقش پويايي را ايفا ميکند، چرا که تأسيسات يک ساختمان، به مانند بسياري از موارد، قابل ديدن نيست و بروز کوچکترين مشکل در اين بخش ميتواند در داخل ساختمان حادثه جبران ناپذيري را ايجاد کند و عدم توجه به اين مقوله باعث صرف هزينههاي هنگفتي براي بهره برداران شود. بايد توجه داشت که تأسيسات ساختمان سبب جلوگيري از تخريب و بازسازي زود هنگام و صرفه جويي در سرمايه ايي خواهد شد که ميتواند در بخش توليد به کار گرفته شود. از اين رو بسياري از کارشناسان بر اين باور هستند تا هنگامي که سازه بر اثر حوادث طبيعي همانند زلزله، سيل و عواملي از اين دست خراب نشده باشد، ملاک قضاوت کيفيت يک ساختمان، تأسيسات آن است.

متأسفانه موضوع تأسيسات ساختماني آن طور که بايد جايگاه، ارزش و اهميتي که در سازهها دارد را نيافته است. مهندسان ساختمان به عنوان مهمترين عوامل توليد ساختمان و مسکن نقش بسيار مهمي در کاهش مصرف انرژي در ساختمانها دارند. جهت گيري و استقرار صحيح ساختمان، طراحي مطلوب، اجراي شايسته با مصالح مرغوب، به کارگيري تأسيسات ساختماني مناسب و بهره گيري از انرژيهاي تجديدپذير از جمله سيستمهاي خورشيدي، از مواردي است که هر يک ميتواند در کاهش ميزان مصرف انرژي در ساختمان مؤثر باشد. با توجه به اين مسئوليت مهم، ارتقاي دانش و کسب اطلاعات لازم در رابطه با فناوريهاي نوين ساختماني و تأسيساتي و راهکارهاي کاهش مصرف انرژي در ساختمانها، يک نياز بسيار ضروري براي مهندسان ساختمان است تا بتوانند وظيفه و مسئوليت خود را در اين زمينه به خوبي ايفا نمايند.

با پيشرفت فناوري در همه عرصهها، طراحي و ساخت سيستمهاي تأسيساتي، مکانيکي و الکتريکي مورد استفاده در ساختمان سازي نيز با پيشرفتهاي قابل توجهي همراه بوده است. افزايش راندمان ماشينها و سيستمهاي تأسيساتي، کاهش مصرف انرژي را در مقايسه با سيستمهاي قديميتر به همراه داشته است. کاهش ابعاد، سهولت تعمير و نگهداري از ديگر مشخصات استفاده از سيستمهاي پيشرفته امروزي است.

واضح است که با هوشمندسازي ساختمانها، امکان کنترل بر مجموعه سيستمهاي تأسيساتي و بهره برداري از آنها با توجه به تغيير شرايط جوي طي روز و سال، امکان پذير گشته است. از تمامي امکانات مزبور در حال حاضر در ساختمانهايي با اجراي سنتي و صنعتي ميتوان استفاده کرد. بديهي است در يک سيستم ساخت صنعتي، توقع و انتظار اين است که از سيستمهاي پيشرفته و نوين تأسيساتي نيز استفاده گردد در حالي که هزينه سرمايه گذاري اوليه زياد اين سيستمها ميتواند منجر به افزايش قيمت تمام شده ساختمانها شود.

در خاتمه بايد خاطر نشان کرد که صرفه جويي در مصرف انرژي قبل از هر چيز مستلزم اجراي صحيح تأسيسات در ساختمان است، لذا ميتوان گفت که از نقطه نظر بسياري از فعالان صنعت ساختمان کليه اين دلايل نشان ميدهد که تأسيسات داراي اهميت فراواني در ساختمان است و نميتوان به آن نگاه ويتريني داشت، اما متأسفانه تا به امروز در کشور معمولاً از نقش تأسيسات غافل شدهايم تا جايي که تأسيسات در بيشتر اوقات جزء کم اهميتترين مسايل پيش روي حوزه ساخت و ساز محسوب مي شود.

در پايان نگاهي اجمالي به عملکرد اداره تأسيسات در سه ماهه اخير خواهيم داشت که به شرح ذيل ميباشد:

 

- راه اندازي کارگروه انرژيهاي نو و تدوين دستورالعمل اجرايي.

- راه اندازي کارگاه صرفه جويي درآب و تدوين آيين نامه اجرايي.

- راه اندازي کارگروه آتشنشاني و تدوين دستورالعمل جامع آتش نشاني.

- راه اندازي کارگروه برق اضطراري.

- يکسان سازي قالب نقشههاي تأسيساتي.

- تغيير و اصلاح نحوه ثبت نقشهها از حالت سنتي به الکترونيکي.

- ساماندهي شرکت هاي مجري هوشمند سازي ساختمان.

- ويرايش گزارشهاي ناظرين.

- ايجاد وحدت رويه براي بازبينهاي نقشه و ناظرين عاليه.

 

ارسال نظر

تبلیغات